Privacyverklaring

Sixt GmbH und Co. Autovermietung KG wil u graag bedanken voor uw bezoek op onze carrièresite en voor uw belangstelling voor ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en willen dat u zich tijdens het gebruik van onze website prettig en veilig voelt. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijk punt van aandacht, waar we bij onze bedrijfsprocessen rekening mee houden. We behandelen de gegevens die bij uw bezoek aan onze website verzameld worden in overeenstemming met de privacywetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland (Bundesdatenschutzgesetz; hierna BDSG).

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw provider op, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina’s die u bij ons oproept en de datum en de duur van uw bezoek. Persoonsgegevens wie wij uitsluitend nodig hebben voor de behandeling van uw sollicitatie worden alleen opgeslagen als u deze aan ons opgeeft in het kader van uw sollicitatie. Uw persoonlijke informatie en gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit verzameld, opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel. Wij houden ons aan de bepalingen van de BDSG. Wij verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om uw sollicitatie bij Sixt GmbH und Co. Autovermietung KG te kunnen behandelen.

U verklaart zich akkoord met het verwerken en overdragen van uw gegevens uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. U verzekert dat de door u verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn. Ook is u bekend dat het verstrekken van niet-correcte gegevens kan leiden tot de ontbinding van een mogelijk dienstverband.

Uw online-sollicitatie

Na het invoeren en versturen van uw gegevens komen deze via een versleutelde verbinding direct op de server van onze externe dienstverlener. Alle gegevens worden versleuteld met SSL. Als u zich na uw registratie wilt aanmelden met de ter beschikking gestelde gebruikersgegevens, worden ook deze gegevens met SSL versleuteld.

Veiligheid van gegevens

In overeenstemming met § 11 BDSG maken wij u erop attent dat uw gegevens worden gehost bij een provider. Zowel Sixt GmbH und Co. Autovermietung KG als de provider hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu aangepast aan de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.

Recht op informatie

Op verzoek en in overeenstemming met de geldige wetgeving delen wij u graag mee of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in onze Duitstalige Sixt Richtlijnen voor gegevensbescherming.